Tunnelveiligheid

Tunnel Consult zorgt in samenwerking met de beheerder voor een aantoonbaar veilige tunnel in combinatie met een (kosten-)efficiënt beheer- en onderhoudssysteem.

Tunnelbeheer vraagt om samenwerken.

Het beheer en onderhoud van een tunnel kan niet meer alleen door de beheerder uitgevoerd worden. Wetgeving, zoals de Tunnelwet en Bouwbesluit, leidt tot complexe veiligheidsconcepten (scenario’s) die op hun beurt weer leiden tot complexe tunnel technische installaties. Deze installaties vragen om maatwerk onderhoudsconcepten. Dit vraagt om specialistische kennis bij de Beheerder, de Realisatiepartij maar ook bij de Opdrachtnemer Instandhouding. Dit vraagt om regie tussen de verschillende partners in de keten van realisatie en beheer van de tunnel.

Tunnel Consult helpt de beheerder bij deze regie-opgave.

Advies

Tunnel Consult biedt (inhoudelijk) adviseurs die de beheerder helpen bij het nemen van de juiste maatregelen voor een optimaal veiligheidsniveau en zorgen voor een aantoonbaar goed uitgevoerd beheer en onderhoud. De adviseurs van Tunnel Consult zijn multidisciplinair inzetbaar (IPM rollen voor zowel Realisatie als Instandhouding)  en kunnen de opdrachtgever vertegenwoordigen richting bevoegd gezag, opdrachtnemer Instandhouding en/of andere ketenpartners. Met Tunnel Consult houdt de beheerder de regie op tunnelveiligheid in combinatie met een goed uitgevoerd tunnelbeheer en -onderhoud!
Hoe? Zie ‘Partner in Denken en Doen’

Met welke projecten? Zie ‘Projecten’ 

Projecten

De adviseurs van Tunnel Consult hebben de volgende projecten succesvol afgerond of zijn nog actief in meer...

Partner in denken en doen

De adviseur is te zake kundig. Vanuit de theorie en vanuit de praktijk. De theoretische kennis van landelijke en lokale wetgeving wordt op een pragmatische wijze toegepast. Het moet leiden tot bijvoorbeeld eenduidige ontwerpeisen voor het object meer...

De Adviseurs

Maak kennis met de adviseurs van
Tunnel Consult
Meer...

Tunnel consult

Met Tunnel Consult krijgt u de regie op tunnelveiligheid en beheer!