Tunnelveiligheid

Tunnel Consult helpt de tunnelketen (beheerder, assetmanager, opdrachtgever onderhoud) met de uitvoering van beheer en onderhoud (i.c.m. vervanging en renovatie) met als resultaat een aantoonbaar veilige en beschikbare tunnel.

Hoe? Door als projectleider en adviseur de beheer- of projectorganisaties te helpen hun doelen te realiseren. Opdrachtgevers typeren de werkwijze van Tunnel Consult als activeren, motiveren, verbinden maar ook interveniëren in situaties met dreigende ‘vastlopers’. Tunnel Consult intervenieert binnen projectteams en geeft feedback inhoudelijk maar ook op het projectverloop. Tunnel Consult levert ook een bijdrage aan het omgevingsmanagement van het project. Naast inhoudelijke kennis vereist dit invoelingsvermogen en tact.

Een veilige en beschikbare tunnel vraagt om een samenspel van processen, procedures en operationele installaties. Dit betekent dat alle partners in de (tunnel)keten gesteld moeten staan voor hun opgave: de beheerder, de verkeersleiding, de hulpdiensten en de opdrachtnemer voor onderhoud. Tunnel consult kent de opgave en de rol voor al deze partners en kan regie nemen in de samenwerking tussen deze ketenpartners.

Sturen op inhoud (kennis), proces en relatie kenmerkt de werkwijze van Tunnel Consult.

Advies
Het samenspel van inhoud, proces en relatie is dé kritische succesfactor voor een succesvol project.

Inhoudelijke kennis gecombineerd met kennis van projectmanagement (Prince2, SE, IPM) en het gevoel voor verhoudingen binnen een projectteam, kenmerken de werkwijze van Tunnel Consult.

Tunnel Consult is actief voor beheerders, assetmanagers, bevoegd gezag en contractpartijen (OG en ON).

Tunnel Consult: voor projectmanagement en advies.

Projecten

De adviseurs van Tunnel Consult hebben de volgende projecten succesvol afgerond of zijn nog actief in meer...

De Adviseurs

Maak kennis met de adviseurs van
Tunnel Consult
Meer...

Tunnel consult

Met Tunnel Consult krijgt u de regie op tunnelveiligheid en beheer!